Jste zde

Domů

Povinné zdravotní prohlídky řidičů-seniorů

Řidiči-senioři už nemusí chodit na první povinnou zdravotní prohlídku po dovršení šedesátky. Tato povinnost pro neprofesionální řidiče posunula novela silničního zákona, platná od 1. července 2013 z šedesáti na šedesát pět let.

Povinné termíny zdravotních vyšetření
Řidič-senior musí absolvovat první povinnou lékařskou prohlídku ve svých 65 letech. Další v 68 letech a poté každé dva roky. Praktický lékař vystaví vyšetřenému Potvrzení o zdravotní způsobilosti a schopnosti řídit. Toto potvrzení je povinen řidič-senior musí mít při sobě spolu s platným řidičským průkazem a malým technickým průkazem motorového vozidla při každé jízdě.

Lékař musí při prohlídce zohlednit zdravotní rizika.
Při povinné zdravotní prohlídce musí praktický lékař zhodnotit možná rizika vyšetřovaného seniora-řidiče při řízení motorového vozidla. V případě pochybností na příznaky, které nespadají do odbornosti vyšetřujícího lékaře, by měl žadatele poslat na odborné vyšetření očního lékaře, k psychologovi nebo kardiologovi.

Na základě vyjádření specialistů může praktický lékař potvrzení o způsobilosti vystavit. V případě možných zdravotních rizik, oznámí příslušnému městskému či obecnímu úřadu, že zdravotní stav vyšetřovaného může vézt ke sníženým schopnostem řídit motorová vozidla. Konečné rozhodnutí o možných omezeních, či zákazu řízení vydá úřad.

Bez zdravotní prohlídky hrozí pokuta až 10 tisíc korun
Pokud senior-řidič starší 65. let není schopen při silniční kontrole předložit potvrzení, může mu být udělena pokuta až 10 tisíc korun, pět trestných bodů a případně i zákaz řízení na šest měsíců až jeden rok. Pokud by zavinil dopravní nehodu a nebude mít u sebe lékařské potvrzení k řízení motorových vozidel, vystavuje se nebezpečí, že bude muset způsobenou škodu sám zaplatit.

REKLAMA

Seniorské pobyty na Slovensku

Senior klub na Jadranu

Zvýhodněné cestování pro seniory starší 55 let